Eliminar celas

<Variable id ="zellenloeschentext"> Completamente borra seleccionados células, columnas ou liñas. As células baixo ou á dereita das células excluídas vai encher o espazo. </ variable> Teña en conta que a opción de exclusión seleccionados son almacenados e recarreguen cando o diálogo é próxima chamada.

Para acceder a esta orde...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Selección

Esta área contén opcións para especificar como follas aparecen tras a exclusión de células.

Subir as celas cara a arriba

Enche o espazo producido polas celas eliminadas coas celas situadas debaixo do espazo.

Mover celas para a esquerda

Enche o espazo resultante coas celas situadas á dereita das celas eliminadas.

Eliminar liña enteira (s)

After selecting at least one cell, deletes the entire row from the sheet.

Eliminar columna enteira (s)

After selecting at least one cell, deletes the entire column from the sheet.