Arriba

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dĂșas filas co contido da cela inferior.

Para acceder a esta orde...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


Un intervalo seleccionado ten só unha columna, o contido da cela inferior cópiase as células seleccionadas. Varias columnas son seleccionados, os contidos da parte inferior a maioría das células son copiados para os seleccionados anteriormente.