Imprimir Preview

Preséntase unha visualización da páxina impresa ou pecha a visualización.

Para acceder a esta orde...

Menu File - Print Preview

Icona

Print Preview


Use as iconas na Barra de visualización de impresión para percorrer as páxinas do documento ou para imprimir o documento.

Tamén pode premer as teclas +RePáx e AvPáx para desprazarse polas páxinas.

Icona Nota

Non pode editar o documento mentres está na visualización de impresión.