Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

Icona Aviso

Esta función ou constante actívase coa instrución Option VBASupport 1 colocada antes do código de programa executábel dun módulo.


Sintaxe:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Valor de retorno:

String

Parámetros:

Number: Required. Numeric expression specifying the number of characters to return.

#: Optional.

FileNumber: Required. Any valid file number.

Códigos de erro

6 Desbordamento

52 Erro no nome ou número do ficheiro

62 A lectura excede o fin do ficheiro

Exemplo:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub