GetProcessServiceManager Function

Devolve o ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

Esta función necesítase se desexa crear a instancia dun servizo mediante CreateInstanceWithArguments.

Sintaxe:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Exemplo:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' this is the same as the following statement:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")