CreateUnoStruct Function

Creates an instance of a Uno structure type.

Use a seguinte estrutura para a súa instrución:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Sintaxe:

oStruct = CreateUnoStruct( nome de tipo Uno )

Exemplo:

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )