Environ Function

Devolve o valor dunha variábel de contorno como cadea. As variábeis de contorno dependen do tipo de sistema operativo que posúa.

Sintaxe:

Environ (Contorno As String)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Contorno: Variábel de contorno da que desexa devolver o valor.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Cartafol de ficheiros temporais:"

End Sub