GetSystemTicks Function

Devolve o número de ticks do sistema que proporciona o sistema operativo. Pode utilizar esta función para optimizar certos procesos.

Sintaxe:

GetSystemTicks()

Valor de retorno:

Long

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"The pause lasted"

End Sub