StrReverse Function [VBA]

Returns the string with the character order reversed.

Icona Aviso

Esta función ou constante actívase coa instrución Option VBASupport 1 colocada antes do código de programa executábel dun módulo.


Sintaxe:

StrReverse (Text1 As String)

Valor de retorno:

String

Parámetros:

Text1: The string expression that you want to reverse the character order.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub