Len Function

Devolve o número de caracteres dunha cadea ou o número de bytes necesarios para almacenar unha variábel.

Sintaxe:

Len (Texto As String)

Valor de retorno:

Long

Parámetros:

Text: Any string expression or a variable of another type.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sTexto) REM Devolve 9

End Sub