InStr Function

Devolve a posición dunha cadea dentro doutra.

A función Instr devolve a posición en que se encontrou a coincidencia. Se non se encontrou, a función devolve 0.

Sintaxe:

InStr ([Inicio As Integer,] Texto1 As String, Texto2 As String[, Comparación])

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The maximum allowed value is 65535.

Expresión: Calquera cadea ou expresión numérica que queiras converter.

Expresión: Calquera cadea ou expresión numérica que queiras converter.

Compare: Optional numeric expression that defines the type of comparison. The value of this parameter can be 0 or 1. The default value of 1 specifies a text comparison that is not case-sensitive. The value of 0 specifies a binary comparison that is case-sensitive.

Para evitar un erro en tempo de execución, non defina o parámetro Comparar se se omite o primeiro parámetro de retorno.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sEntrada = "Office"

    iPos = Instr(sEntrada,"v")

    Print iPos

End Sub