Edición da lonxitude de cadea

As seguintes funcións determinan a lonxitude e comparan cadeas.

InStr Function

Devolve a posición dunha cadea dentro doutra.

Len Function

Devolve o número de caracteres dunha cadea ou o número de bytes necesarios para almacenar unha variábel.

StrComp Function

Compara dúas cadeas e devolve un valor enteiro que representa o resultado da comparación.