ConvertToURL Function

Converte un nome de ficheiro do sistema nun URL de ficheiro.

Sintaxe:

ConvertToURL(nomeficheiro)

Valor de retorno:

Cadea

Par√°metros:

Filename: A file name as string.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$