Trim Function

Elimina os espazos do inicio e da fin dunha expresión de cadea.

Sintaxe:

Trim( Texto As String )

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Text: Any string expression.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub