UCase Function

Converte en maiúsculas caracteres dunha cadea en minúsculas.

See also: LCase Function

Sintaxe:

UCase (Texto As String)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Texto: Calquera expresión de cadea que queira converter.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) REM devolve "castro caldelas"

    Print UCase(sVar) REM devolve "CASTRO CALDELAS"

End Sub