LCase Function

Converte en minúsculas as letras maiúsculas dunha cadea.

See also: UCase Function

Sintaxe:

LCase (Texto As String)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Texto: Calquera expresión de cadea que queira converter.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) REM Devolve "rianxo"

    Print UCase(sVar) REM Devolve "RIANXO"

End Sub