Format Function

Converte un número nunha cadea e formátao de acordo co especificado.

Sintaxe:

Format (Número [, Formato As String])

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Número: Expresión numérica que queira converter nunha cadea formatada.

Format: String that specifies the format code for the number. If Format is omitted, the Format function works like the Str function.

Códigos de formatado

A seguinte lista describe os códigos que pode usar para formatar un número:

0: If Number has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If Number has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the number has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the number are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the Format code.

#: If Number contains a digit at the position of the # placeholder in the Format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

Este símbolo funciona como o 0, excepto polo feito de que os ceros á esquerda ou á dereita non se mostran se hai máis caracteres # no código de formato que díxitos no número. Só se mostran os díxitos relevantes do número.

.: The decimal placeholder determines the number of decimal places to the left and right of the decimal separator.

Se o código de formato contén só marcadores # á esquerda deste símbolo, os números menores que 1 comezan cun separador decimal. Para mostrar sempre un cero á esquerda dos números fraccionarios , use 0 como marcador para o primeiro díxito á esquerda do separador decimal.

%: Multiplies the number by 100 and inserts the percent sign (%) where the number appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the number is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Se o expoñente é negativo, o signo menos móstrase directamente antes con E-, E+, e-, e+. Se é positivo, o signo máis só se mostra antes de expoñentes con E+ ou e+.

O delimitador de millar móstrase se o código de formato contén o delimitador entre marcadores de díxito (0 ou #).

O uso do punto como separador decimal e de millares depende da configuración rexional. Cando introduza un número directamente no código fonte de Basic, utilice sempre como separador decimal o punto. O carácter mostrado como separador decimal depende do formato de número do seu sistema.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

To display characters other than the ones listed here, you must precede it by a backslash (\), or enclose it in quotation marks (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Os caracteres que deben precederse dunha barra invertida no código de formato para mostrarse como caracteres literais son: caracteres de formato de data e hora (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), caracteres de formato numérico (#, 0, %, E, e, coma, punto) e caracteres de formato de cadea de caracteres (@, &, <, >, !).

Tamén pode usar os seguintes formatos numéricos predefinidos. Excepto para «Número xeral», todos os códigos predefinidos devolven o número con dous decimais.

Se usa formatos predefinidos, o nome do formato debe situarse entre comiñas.

Formato predefinido

General Number: Numbers are displayed as entered.

Currency: Inserts a dollar sign in front of the number and encloses negative numbers in brackets.

Fixed: Displays at least one digit in front of the decimal separator.

Standard: Displays numbers with a thousands separator.

Percent: Multiplies the number by 100 and appends a percent sign to the number.

Científico: Mostra os números en notación científica (por exemplo, 1.00E+03 para 1000).

Un código de formato pode dividirse en tres seccións separadas por punto e coma. A primeira parte define o formato para valores positivos, a segunda para valores negativos e a terceira para cero. Se só especifica un código de formato, aplícase a todos os números.

Pódense configurar as opcións rexionais para controlar o formato dos números, datas e moedas no Basic de LibreOffice en - Configuración de idioma - Idiomas. Nos códigos de formato de Basic o punto usado para os decimais en inglés (.) emprégase sempre como marcador para o separador de decimais da configuración local e é substituído polo carácter correspondente.

Aplícase o mesmo na configuración rexional dos formatos de data, hora e moeda. O código de formato de Basic interprétase e móstrase de acordo coa súa configuración rexional.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    REM utilice sempre un punto como separador decimal ao introducir números no código fonte de Basic.

    REM mostra por exemplo 6,328.20 no contorno local inglés, 6.328,20 no alemán.

End Sub