String Function

Crea unha cadea de acordo co carácter especificado, ou co primeiro carácter dunha expresión de cadea que se pasa á función.

Sintaxe:

String (n As Integer, {expresión As Integer | carácter As String})

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 65535.

Expression: Numeric expression that defines the ASCII code for the character.

Character: Any single character used to build the return string, or any string of which only the first character will be used.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub