Repetición de contido

As seguintes funcións repiten o contido das cadeas.

Space Function

Devolve unha cadea composta por unha cantidade determinada de espazos.

String Function

Crea unha cadea de acordo co carácter especificado, ou co primeiro carácter dunha expresión de cadea que se pasa á función.