AscW Function [VBA]

Returns the Unicode value of the first character in a string expression.

Icona Aviso

Esta función ou constante actívase coa instrución Option VBASupport 1 colocada antes do código de programa executábel dun módulo.


Sintaxe:

AscW (Text As String)

Valor de retorno:

Integer

Parámetros:

Text: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Use the AscW function to replace keys with Unicode values. If the AscW function encounters a blank string, LibreOffice Basic reports a run-time error. Returned values are between 0 and 65535.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' returns 65

 Print AscW("Ω") ' returns 937

 Print AscW("Αθήνα") ' returns 913, since only the first character (Alpha) is taken into account

End Sub