Chr Function

Devolve o carácter que corresponde ao código de carácter especificado.

Sintaxe:

Chr(Expresión As Integer)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Expresión: Variábeis numéricas que representan un valor en ASCII de 8 bits correcto (0-255) ou un valor en Unicode de 16 bits.

Use the Chr$ function to send special control sequences to a printer or to another output source. You can also use it to insert quotation marks in a string expression.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleChr

    REM Este exemplo insire comiñas (valor ASCII 34) nunha cadea.

    MsgBox "Unha "+ Chr$(34)+"viaxe" + Chr$(34)+" curta."

    REM A impresión aparece na caixa de diálogo como: Unha "viaxe" curta.

End Sub

ASC