Option Explicit Statement

Especifica que cada variábel do código do programa debe declararse explicitamente coa instrución Dim.

Sintaxe:

Option Explicit

Parámetros:

Icona Aviso

This statement must be added before the executable program code in a module.


Exemplo:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 REM Isto provoca un erro en tempo de execución

        Rem

    Next i%

End Sub