IsNumeric Function

Tests if an expression is a number. If the expression is a number, the function returns True, otherwise the function returns False.

Sintaxe:

IsNumeric (Var)

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

Variable: Calquera expresión que queira probar.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) REM devolve False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) REM devolve True

End Sub