With Statement

Define un obxecto como predefinido. A non ser que se declare outro nome de obxecto, as propiedades e métodos refírense ao obxecto predefinido ata que se atinxe a instrución End With.

Sintaxe:

With Object

 Statement block

End With

Parámetros:

Use With and End With if you have several properties or methods for a single object.