Saltos

As seguintes instrucións executan saltos.

GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label from a subroutine or a function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

GoTo Statement

Continúa a execución do programa dentro dun método ou función na liña de procedemento indicada por unha etiqueta.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Ramifica a unha das diversas liñas especificadas do código do programa, dependendo do valor dunha expresión numérica.