IIf Statement

Devolve un de dous posíbeis resultados de función, dependendo do valor lóxico da expresión avaliada.

Sintaxe:

IIf (Expresión, ExpresiónVerdadeira, ExpresiónFalsa)

Parámetros:

Expression: Any expression that you want to evaluate. If the expression evaluates to True, the function returns the result of ExpressionTrue, otherwise it returns the result of ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: Any expression, one of which will be returned as the function result, depending on the logical evaluation.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta