Cálculo de raíz cadrada

Use esta función para calcular raíces cadradas.

Sqr Function

Calcula a raíz cadrada dunha expresión numérica.