Funcións exponenciais e logarítmicas

LibreOffice Basic soporta as seguintes funcións exponenciais e logarítmicas.

Exp Function

Devolve a base do logaritmo natural (e = 2.718282) elevado a unha potencia.

Log Function

Devolve o logaritmo natural dun número.