Mod Operator

Devolve o resto enteiro dunha división.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 MOD Expresión2

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the MOD operation.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións numéricas que queira dividir.

Exemplo:

Sub ExampleMod

  print 10 mod 2.5 REM devolve 0

  print 10 / 2.5 REM devolve 4

  print 10 mod 5 REM devolve 0

  print 10 / 5 REM devolve 2

  print 5 mod 10 REM devolve 5

  print 5 / 10 REM devolve 0.5

End Sub