"/" Operator

Divide dous valores.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 / Expresión2

Parámetros:

Result: Any numerical value that contains the result of the division.

Expresión1, Expresión2: Calquera cadea ou expresión numérica que desexe converter.

Exemplo:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub