"+" Operator

Suma ou combina dúas expresións.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 + Expresión2

Parámetros:

Result: Any numerical expression that contains the result of the addition.

Expresión1, Expresión2: Calquera grupo de expresións numérica que queira combinar ou sumar.

Exemplo:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub