"*" Operator

Multiplica dous valores.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 * Expresión2

Parámetros:

Result: Any numeric expression that records the result of a multiplication.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións numéricas que queira multiplicar.

Exemplo:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub