"-" Operator

Subtrae dous valores.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 - Expresión2

Parámetros:

Result: Any numerical expression that contains the result of the subtraction.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións numéricas que queira restar.

Exemplo:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub