AND Operator

Combina dúas expresións de forma lóxica.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 And Expresión2

Parámetros:

Result: Any numeric variable that records the result of the combination.

Expresión1, Expresión 2: Calquera parella de expresións que queira combinar.

Boolean expressions combined with AND only return the value True if both expressions evaluate to True:

True AND True returns True; for all other combinations the result is False.

O operador AND tamén leva a cabo comparacións entre bits situados na mesma posición en dúas expresións numéricas.

Exemplo:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C REM devolve -1

  vVarOut = B > A And B > C REM devolve 0

  vVarOut = A > B And B > D REM devolve 0

  vVarOut = (B > D And B > A) REM devolve 0

  vVarOut = B And A REM devolve 8 debido á combinación entre bits AND de ambos os argumentos

End Sub