Hour Function

Devolve a hora dun valor de tempo xerado pola función TimeSerial ou TimeValue.

Sintaxe:

Hour (Número)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Number: Numeric expression that contains the serial time value that is used to return the hour value.

This function is the opposite of the TimeSerial function. It returns an integer value that represents the hour from a time value that is generated by the TimeSerial or the TimeValue function. For example, the expression

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

devolve o valor 12.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExemploHour

Print "A hora actual é " & Hour( Now )

End Sub