Conversión de valores de hora

As funcións seguintes converten valores de hora en números calculábeis.

Hour Function

Devolve a hora dun valor de tempo xerado pola función TimeSerial ou TimeValue.

Minute Function

Devolve o minuto da hora que corresponde ao valor de hora en serie xerado polas funcións TimeSerial ouTimeValue.

Second Function

Devolve un número enteiro que representa os segundos do número de hora en serie xerado pola función TimeSerial ou TimeValue.

TimeSerial Function

Calcula un valor de hora en serie para os parámetros da hora, minuto e segundo especificados pasados como valor numérico. Pode usar este valor para calcular a diferenza entre horas.

TimeValue Function

Calcula un valor de hora en serie a partir da hora, minuto e segundo especificados - parámetros pasados como cadeas - que representan a hora nun único valor numérico. Este valor pode usarse para calcular a diferenza entre horas.

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.