DateDiff Function

Devolve o número de intervalos de data entre dous valores especificados.

Sintaxe:

DateDiff (Engadir, Data1, Data2 [, Inicio_semana [, Inicio_ano]])

Valor de retorno:

Un número.

Parámetros:

Engadir - Unha expresión de cadea da seguinte táboa, especificando o intervalo de data.

Engadir (valor de cadea)

Explicación

aaaa

Ano

q

Trimestre

m

Mes

y

Día do ano

w

Día da semana

ss

Semana do ano

d

Día

h

Hora

n

Minuto

s

Segundo


Date1, Date2 - The two date values to be compared.

Week_start - An optional parameter that specifies the starting day of a week.

Valor de Inicio_semana

Explicación

0

Usar o valor por defecto do sistema

1

Domingo (predefinido)

2

Luns

3

Martes

4

Mércores

5

Xoves

6

Venres

7

Sábado


Year_start - An optional parameter that specifies the starting week of a year.

Valor Inicio_ano

Explicación

0

Usar o valor por defecto do sistema

1

Semana 1 é a primeira semana de xaneiro (predefinido)

2

Semana 1 é a primeira semana que contén catro días ou máis do ano en curso

3

Semana 1 é a primeira semana que só contén días do novo ano.


Exemplo:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub