WeekDay Function

Devolve o número correspondente ao día da semana representado por un número data en serie xerado pola función DateSerial ou pola función DateValue.

Sintaxe:

WeekDay (Número)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Number: Integer expression that contains the serial date number that is used to calculate the day of the week (1-7).

O seguinte exemplo determina o día da semana, usando a función WeekDay cando escribe unha data.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

REM Devolve e mostra o día da semana

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Domingo"

    Case 2

      sDay="Luns"

    Case 3

      sDay="Martes"

    Case 4

      sDay="Mércores"

    Case 5

      sDay="Xoves"

    Case 6

      sDay="Venres"

    Case 7

      sDay="Sábado"

  End Select

  msgbox "" + sDay,64,"Hoxe é"

End Sub