FileAttr Function

Devolve o modo de acceso ou o número de acceso do ficheiro aberto coa instrución Open. O número de acceso do ficheiro depende do sistema operativo (OSH = Operating System Handle).

Icona Nota

Se usa un sistema operativo de 32 bits, non pode usar a función FileAttr para determinar o número de acceso do ficheiro.


See also: Open

Sintaxe:

FileAttr (NúmeroFicheiro As Integer, Atributo As Integer)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

FileNumber: The number of the file that was opened with the Open statement.

Attribute: Integer expression that indicates the type of file information that you want to return. The following values are possible:

1: A función FileAttr indica o modo de acceso do ficheiro.

2: A función FileAttr devolve o número de acceso do ficheiro do sistema operativo.

Se especifica un atributo de parámetro co valor 1, aplícanse os seguintes valores de retorno:

1 - INPUT (ficheiro aberto para entrada)

2 - OUTPUT (ficheiro aberto para saída)

4 - RANDOM (ficheiro aberto para acceso aleatorio)

8 - APPEND (ficheiro aberto para anexionar)

32 - BINARY (ficheiro aberto en modo binario).

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

52 Erro no nome ou número do ficheiro

Exemplo:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "This is a line of text"

  MsgBox FileAttr(#iNumero, 1 ),0,"Modo de acceso"

  MsgBox FileAttr(#iNumero, 2 ),0,"Atributo de ficheiro"

  Close #iNumber

End Sub