ChDir Statement

Modifica o cartafol ou disco actual.

Icona Aviso

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Sintaxe:

ChDir Texto As String

Parámetros:

Text: Any string expression that specifies the directory path or drive.

Icona Nota

Se só desexar modificar a unidade actual, escriba a letra da unidade seguida de dous puntos.


Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

76 Ruta non atopada

Exemplo:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub