Funcións de E/S de ficheiro

Utilice as funcións de entrada e saída de ficheiros para crear e administrar ficheiros (datos) definidos polo usuario.

Utilice esas funcións para dar soporte á creación de ficheiros «relativos», a fin de poder gardar e recargar determinados rexistros especificando a súa posición. As funcións de entrada e saída de ficheiros axúdano a administrar os seus ficheiros, fornecendo información como: tamaño de ficheiro, configuración do camiño actual ou data de creación dun ficheiro ou cartafol.

Abrir e pechar ficheiros

Función de Entrada/Saída de ficheiros

Xestión de ficheiros

As funcións e instrucións para xestionar ficheiros descríbense aquí.