Funcións de cor

Esta sección describe as funcións en tempo de execución utilizadas para definir cores.

Blue Function

Devolve o compoñente azul do código de cor especificado.

Green Function

Devolve o compoñente verde do código de cor especificado

Red Function

Devolve o compoñente vermello do código de cor especificado.

QBColor Function

Returns the RGB color code of the color passed as a color value through an older MS-DOS based programming system.

RGB Function

Returns a long integer color value consisting of red, green, and blue components.