Funcións de visualización

Esta sección describe as funcións en tempo de execución usadas para mostrar información na pantalla.

MsgBox Statement

Mostra unha caixa de diálogo que contén unha mensaxe.

MsgBox Function

Mostra unha caixa de diálogo que contén unha mensaxe e devolve un valor.

Print Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to a dialog or to a file.