Contorno de desenvolvemento integrado (IDE)

Esta sección describe o Contorno de desenvolvemento integrado (IDE) para o Basic de LibreOffice.

Visión xeral do IDE

Organizar bibliotecas e módulos

O editor de Basic

Depurar un programa en Basic

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.