Programación co Basic do LibreOffice

Aquí encontrará información xeral sobre como traballar con macros e LibreOffice Basic.

Fundamentos

Esta sección fornece os fundamentos para traballar con LibreOffice Basic.

Sintaxe

Esta sección describe os elementos básicos de sintaxe de LibreOffice Basic. Para unha descrición detallada consulte a Guía de LibreOffice Basic, dispoñíbel por separado.

Contorno de desenvolvemento integrado (IDE)

Esta sección describe o Contorno de desenvolvemento integrado (IDE) para o Basic de LibreOffice.

Macros executadas por eventos

Esta sección describe como atribuír programas Basic a eventos de programa.