Luettelomerkit ja numerointi -palkki

Luettelomerkit ja numerointi -palkissa on toimintoja, joilla voi muokata numeroitujen kappaleiden rakennetta, mm. vaihtaa kappaleiden järjestystä ja järjestellä niiden syvyyttä.

Numerointi pois käytöstä

Poistetaan luetelma käytöstä käsiteltävän kappaleen tai valittujen kappaleiden osalta.

Numerointi poissa käytöstä -kuvake, jossa vain rivejä

Numerointi poissa käytöstä

Valittua kappaletta siirretään yksi hierarkiataso ylemmäksi luetteloinnissa.

Kuvake

Valittua kappaletta siirretään yksi hierarkiataso alemmaksi luetteloinnissa.

Kuvake

Lisää tasoa alipisteillä

Korotetaan kappaletta alipisteineen yksi numerointitaso ylemmäksi. Tämä ominaisuus on näkyvissä vain kun kohdistin on luetelmatekstissä.

Korotuskuvake, jossa nuolet vasemmalle

Lisää tasoa alipisteillä

Vähennä tasoa alipisteillä

Alennetaan kappaletta alipisteineen yksi numerointitaso alemmaksi. Tämä ominaisuus on näkyvissä vain kun kohdistin on luetelmatekstissä.

Vähennä tasoa alipistein -kuvake, jossa nuolet oikealle

Vähennä tasoa alipisteillä

Lisää numeroimaton merkintä

Lisätään kappale, jossa ei ole numerointia. Olemassa olevaan numerointiin ei vaikuteta.

Numeroimattoman kappaleen lisäyksen -kuvake, jossa I ja rivejä

Lisää numeroimaton merkintä

Siirrä ylemmäs

Positions the selected paragraph before the one above it.

Kuvake

Siirrä ylemmäs

Siirrä alemmas

Positions the selected paragraph after the one below it.

Kuvake

Siirrä alemmas

Siirrä ylöspäin alipisteillä

Siirretään kappaletta alipisteineen edellisen kappaleen yläpuolelle. Tämä ominaisuus on näkyvissä vain kun kohdistin on luetelmatekstissä.

Alipisteisen siirron kuvake, jossa nuolet ylös

Siirrä ylöspäin alipisteillä

Siirrä alaspäin alipisteillä

Siirretään kappaletta kaikkine alipisteineen seuraavan kappaleen alapuolelle. Tämä ominaisuus on näkyvissä vain kun kohdistin on luetelmatekstissä.

Siirto alas alipistein -kuvake, jossa nuolet alas

Siirrä alaspäin alipisteillä

Aloita numerointi uudestaan

Numerointi aloitetaan uudestaan tekstissä. Tämä ominaisuus on näkyvissä vain kun kohdistin on luetelmatekstissä.

Uuden numeroinnin alun kuvake, jossa pystykaksoisnuoli ja roomalaisia numeroita allekkain

Aloita numerointi uudestaan

Luettelomerkit ja numerointi

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon

Luettelomerkit käytössä / poissa käytöstä