Muotoilu-palkki

Muotoilu-palkissa on lukuisia tekstinmuotoilutoimintoja

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Kuvake, jossa taivutettu arkki ja liukusäädin

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Fontin nimi

Käyttäjä voi valita kirjasimen eli fontin nimen luettelosta tai kirjoittaa sen suoraan.

Useita fontteja voidaan syöttää kerralla puolipistein eroteltuna. LibreOffice käyttää kutakin nimettyä fonttia järjestyksessä, jos edellistä fonttia ei ole saatavilla.

Kuvake, jossa Thorndale-teksti kehyksin

Fontin nimi

Fonttikoko

Käyttäjä voi joko valita luettelosta eri kirjasin- eli fonttikokoja tai kirjoittaa kokonumeron.

Lihavointi

Painikkeella lihavoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana lihavoidaan. Jos valinta tai sana on jo lihavoitu, muotoilu poistetaan.

Lihavointikuvake, jossa paksu B

Lihavointi

Kursivointi

Painikkeella kursivoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana kursivoidaan. Jos valinta tai sana on jo kursiivia, muotoilu poistetaan.

Kursivointikuvake, jossa kallistettu I

Kursivointi

Alleviivaa

Valittu teksti alleviivataan tai alleviivaus poistetaan .

Alleviivauskuvake, jossa U ja viiva alla

Alleviivaus

Vasen

Valitut kappaleet tasataan sivun vasempaan marginaaliin.

Tasauskuvake, jossa rivit vasemmalta tasan

Tasaus vasemmalle

Keskitetty

Valitut kappaleet keskitetään sivulla.

Tasauskuvake, jossa rivit keskitetty

Oikea

Valitut kappaleet tasataan sivun oikeaan marginaaliin.

Tasauskuvake, jossa rivit oikealta tasan

Tasaus oikealle

Tasattu

Valitut kappaleet tasataan sivun vasemmasta ja oikeasta marginaalista. Tarvittaessa voidaan määrätä myös kappaleen viimeisen rivin tasaus valitsemalla Muotoilu - Kappale - Tasaus.

Tasauskuvake, jossa rivit  tasan molemmista päistään

Tasattu

Numerointi käytössä / poissa käytöstä

Lisätään numerointi valittuihin kappaleisiin tai poistetaan se. Numeroinnin muotoilun määrittämiseksi valitaan Muotoilu - Luettelomerkit ja numeroinnit. Jotta Luettelomerkit ja numeroinnit -palkki saadaan esille, valitaan Näytä - Työkalurivit - Luettelomerkit ja numeroinnit.

Numeroinnin käyttötilan vaihtelun kuvake, jossa roomalaisia numeroita ja kappaleita

Numerointi käytössä / poissa käytöstä

Luettelomerkit käytössä / poissa käytöstä

Liitetään luettelomerkit valittuihin kappaleisiin tai poistetaan ne luetteloiduista kappaleista.

Kuvake

Luettelomerkit käytössä / poissa käytöstä

Vähennä sisennystä

Napsauttamalla Vähennä sisennystä -kuvaketta pienennetään kohdistetun kappaleen tai solun sisällön vasenta sisennystä ja asetetaan se edelliseen sarkainkohtaan.

Kuvake

Vähennä sisennystä

Lisää sisennystä

Napsauttamalla Lisää sisennystä -kuvaketta kasvatetaan käsiteltävän kappaleen tai solun sisällön vasenta sisennystä ja asetetaan se seuraavaan sarkainkohtaan.

Kuvake

Lisää sisennystä

Fontin väri

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Kuvake

Fontin väri

Korostus

Käytetään nykyistä korostusväriä valitun tekstin taustaan. Jos tekstiä ei ole valittuna, napsautetaan Korostus-kuvaketta, valitaan korostettava teksti ja napsautetaan uudestaan Korostus-kuvaketta. Korostusväri vaihdetaan napsauttamalla Korostus-kuvakkeen viereistä nuolivalitsinta ja sitten napsauttamalla aiottua väriä.

Korostus-kuvake, jossa punainen viiva ja kynä

Highlight Color

Taustaväri

Napsauttamalla avataan työkalupalkki, josta voidaan napsauttaa kappaleelle taustaväri. Väriä käytetään nykyisen kappaleen tai valittujen kappaleiden taustaan.

Taustaväri-kuvake, jossa maalipurkki ja punainen alapalkki

Taustaväri

Lisäkuvakkeet

Suurenna fonttia

Kasvatetaan valitun tekstin fonttikokoa.

Pienennä fonttia

Pienennetään valitun tekstin fonttikokoa.

Jos CTL-tuki on toiminnassa, näkyy kaksi lisäkuvaketta.

Vasemmalta oikealle

vasemmalta oikealle -kuvake

Teksti kirjoitetaan vasemmalta oikealle.

Oikealta vasemmalle

oikealta vasemmalle -kuvake

Kielen määräämän ulkoasun mukaisesti teksti kirjoitetaan oikealta vasemmalle.