Työkalurivit

Tässä osiossa annetaan perustietoja LibreOffice Writerin työkaluriveistä eli työkalupalkeista. Lyhyesti: tässä on yleiskuvausta LibreOfficen työkalupalkkien oletuskokoonpanoista.

Oletus-palkki

Oletus-palkki näkyy kaikissa LibreOffice-sovelluksissa.

Muotoilu-palkki

Muotoilu-palkissa on lukuisia tekstinmuotoilutoimintoja

Piirros-palkki

Piirros-palkissa on yleisimmät muokkausvälineet. Napsauttamalla kuvakkeen viereistä nuolta aukeaa työkalupalkki, josta voi valita lisätoimintoja.

Kuva-palkki

Kuva-palkin välineillä voidaan muokata ja asemoida valittuja bittikarttakuvia.

Kehys-palkki

Kehys-palkki tarjoaa tärkeimmät toiminnot, joita valitun kehyksen muotoiluun ja asemointiin tarvitaan.

OLE-objekti-palkki

OLE-objekti-palkki näkyy, kun objekteja on valittuna. Tässä työkalurivissä on tärkeimmät objektien muokkaukseen ja asemointiin tarvittavat toiminnot.

Taulukko-palkki

Taulukko-palkissa on taulukkojen työstämiseen tarvittavia toimintoja. Se näkyy, kun tekstikohdistin on taulukossa.

Piirroksen ominaisuudet -palkki

Piirroksen ominaisuudet -palkki näkyy Writerissa ja Calcissa. Valitaan Näytä - Työkalurivit - Piirroksen ominaisuudet. Ohjausobjektit ovat käytettävissä, kun piirrosobjekti on valittuna. Oletuksena näkyy hieman eri kokoelma kuvakkeita tekstiasiakirjoissa ja laskentataulukoissa.

Luettelomerkit ja numerointi -palkki

Luettelomerkit ja numerointi -palkissa on toimintoja, joilla voi muokata numeroitujen kappaleiden rakennetta, mm. vaihtaa kappaleiden järjestystä ja järjestellä niiden syvyyttä.

Tekstiobjekti-palkki

Piirroksissa olevaa tekstiä voi muokata Tekstiobjekti-palkin toiminnoilla. Sen saa esille kaksoisnapsauttamalla piirrosta.

Tilarivi

Tilarivillä on tietoja käsiteltävästä asiakirjasta ja eräitä erikoistoimintoja.

Tulostuksen esikatselu

Tulostuksen esikatselu -palkki näkyy tulostuksen esikatselutilassa.

Taulun tiedot -palkki

Taulun tiedot -palkkia käytetään näkymien ohjaukseen.

Viivaimet

Viivaimet näyttävät sivun koon ja sarkainten, sisennysten, reunojen ja palstojen sijainnin. Näitä kaikkia voidaan muuttaa viivaimista hiirellä.

Kaavarivi

Kaavarivillä voidaan lisätä toimivia laskulausekkeita tekstiin. Kaavarivi aktivoidaan F2-näppäimellä.

Lisää

Palkissa on lukuisia toimintoja kehysten, kuvien, taulukoiden ja muiden objektien lisäämiseen.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.