Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Selitekenttä

Kuvake

Lisätään kenttä, joka näyttää nimiötekstin. Selitekentät ovat vain valmistettujen tekstien näyttämiseen, eivät käyttäjän syötteille.

Tekstikenttä

Kuvake

Lisätään syöttöruutu, johon käyttäjä voi kirjoittaa.

Valintaruutu

Kuvake

Lisätään valintaruutu, jota voidaan käyttää toiminnon tilakytkimenä (käytössä / ei käytössä).

Valintapainike

Kuvake

Lisätään painike tai nappi, joka tekee mahdolliseksi valita yhden useista vaihtoehdoista. Yhteen ryhmään kuuluvien valintapainikkeiden pitää olla sarkainjärjestykseltään peräkkäisiä. Yleensä ne on ympäröidään ryhmäruudulla. Jos valintanappeja on kaksi ryhmää, pitää käyttää sarkainindeksi-asetuksia ryhmäkehyksissä ryhmien erottelemiseen.

Yhdistelmäruutu

Yhdistelmäruutukuvake, jossa,kenttä, lista ja pystypalkki

Lisätään yhdistelmäruutu, joka on yksirivisenä näkyvä luetteloruutu. Käyttäjä voi napsauttaa sitä ja sitten valita luettelon rivin. Tarvittaessa yhdistelmäruudun rivit voidaan tehdä "kirjoitussuojatuiksi".

Painike

Kuvake

Lisätään komentopainike. Komentopainiketta voidaan käyttää suorittamaan komentoja käynnistyen määrätystä tapahtumasta, kuten hiiren napsautuksesta.

Tarvittaessa painikkeeseen voi lisätä tekstiä tai kuvan.

Kuvapainike

Kuvake

Kuvakkeella luodaan kuvana näkyvä painike. Paitsi graafista esitystapaa, kuvapainikkeella on sama ominaisuudet kuin "normaalilla" painikkeellakin.

Muotoiltu kenttä

Kuvake

Lisätään tekstiruutu, jossa määritetään tekstin muotoilu tuotaessa kenttään ja vietäessä kentästä mahdollisin arvorajauksin.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Ryhmäruutu

Kuvake

Lisätään kehys, jolla voi visuaalisesti ryhmitellä yhteen kuuluvia ohjausobjekteja, kuten valintanappeja.

Kuvan ohjaus

Kuvake

Painikkeella luodaan kuvien ohjausobjekti. Se on käytettävissä vain lisättäessä kuvia tietokannasta. Lomakeasiakirjassa näiden ohjausobjektien kaksoisnapsautus avaa Lisää kuva -valintaikkunan kuvien lisäämiseksi. On myös olemassa kohdevalikko (ei suunnittelutilassa), jossa on komentoja kuvien lisäämiseen ja poistoon.

Tietokannasta saatavia kuvia voidaan esittää lomakkeella ja uusia kuvia lisätä tietokantaan, kunhan kuvien ohjaus ei ole kirjoitussuojattu. Ohjausobjektin täytyy viitata kuvatyypin tietokannan kenttään. Siksi Tiedot-välilehdellä syötetään tietokenttä ominaisuudet-ikkunassa.

Tiedoston valinta

Kuvake

Lisätään painike, joka avaa ikkunan tiedoston valintaan.

Taulukon ohjausobjekti

Kuvake

Kuvakkeella luodaan taulukon ohjausobjekti, jolla esitetään tietokantataulu. Kun luodaan uusi taulun ohjausobjekti, ohjattu taulukkoelementin luominen -toiminto tulee esille.

Siirtymistyökalurivi

Kuvake, jossa siirtymistyökalurivi

Kuvakkeella luodaan siirtymistyökalurivi.

Ohjausobjektin ominaisuudet

Avataan valintaikkuna, jossa muokataan valitun ohjausobjektin ominaisuuksia.

Lomakkeen ominaisuudet

Lomakkeen ominaisuudet -valintaikkunassa voidaan muun muassa määrittää tietolähde ja koko lomakkeen tapahtumat.

Lomakeselain

Avataan lomakeselain. Kohdistetun asiakirjan kaikki lomakkeet ja alilomakkeet vastaavine ohjausobjekteineen näkyvät lomakeselaimessa.

Sarkainjärjestys

Kun lomake on valittu, se avaa sarkainjärjestys-valintaikkuna, jossa kohdistuksen siirtyminen Sarkaimella ohjausobjekteissa määritetään.

Avaa suunnittelutilassa

Lomake avataan suunnittelutilaan, jolloin se on muokattavissa.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus