Muotoilu

Valikossa muutetaan asiakirjan taittoa ja sisältöä muun muassa värin ja koon suhteen.

Poista suora muotoilu

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Fontti

Vaihdetaan valittujen merkkien fonttia ja fontin muotoilua.

Kappale

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Luettelomerkit ja numeroinnit

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Sivu

Määritetään käsiteltävän sivutyylin muotoilutyylit ja taitto marginaaleineen, ylä- ja alatunnisteineen ja sivun taustoineen.

Vaihda kirjainkokoa

Valinnan merkkien aakkoslaji muuttuu. Jos kohdistin on sanassa ilman valintaa, sana valitaan.

Aasialaiset ääntämisohjeet

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Palstat

Määritetään palstojen lukumäärä ja taitto sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Osat

Muutetaan asiakirjaan määritettyjen osien ominaisuuksia. Osan lisäämiseksi, valitaan teksti tai napsautetaan asiakirjaa ja valitaan sitten Lisää - Osa.

Automaattinen korjaus

Tiedosto muotoillaan Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset-toiminnon asetusten mukaisesti.

Ankkuri

Tehdään valitun objektin ankkurointiasetukset.

Sivun rivitys

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Tasaus (objekteille)

Valitut objektit tasataan toisiinsa nähden.

Kohdistus (tekstiobjektit)

Tehdään nykyisen valinnan tasausasetukset.

Järjestä

Muutetaan valittujen objektien järjestystä pinossa.

Käännä

Käännetään valittua objektia joko vaakatasossa tai pystytasossa.

Ryhmittele

Ryhmittely pitää valitut objektit yhdessä, niin että niitä voi siirtää tai muokata yhtenä objektina.

Objekti

Valikkoriviltä avautuu alavalikko, jossa valitun objektin ominaisuuksia muokataan.

Kehys

Lisätään kehys, jolla voidaan luoda yhden tai useamman palstan taitto teksteille ja objekteille.

Kuva

Muotoillaan kokoa, sijaintia ja muita valitun kuvan ominaisuuksia.